Przejdź do treści
Strona główna » Jak pielęgnować beton zimą

Jak pielęgnować beton zimą

  Beton w okresie zimowym wymaga specjalnej pielęgnacji. Stworzone powierzchnie wymagają skutecznej ochrony przez mrozem. Ważne jest również to, aby wiedzieć, że wykonywanie konstrukcji betonowych zimą jest trudniejsze. Roboty budowlane muszą być dopasowane do warunków panujących na zewnątrz.

  Roboty budowlane zimą

  Wykonując konstrukcje betonowe w okresie zimowym należy przede wszystkim zadbać o to, aby mieszanka betonowa nie uległa nadmiernemu wychłodzeniu. Ważne jest, aby nie dopuścić do takiego spadku temperatury, który mógłby zahamować wiązanie cementowe.

  W przypadku wbudowywania lub dojrzewania betonu przy temperaturach otoczenia poniżej 0°C zaleca się stosowanie następujących zabiegów technologicznych:

  • zastosowanie betonów z „dodatkami zimowymi” (przyśpieszającymi wiązanie i twardnienie betonu),
  • podgrzewanie wody zarobowej lub/i kruszywa do betonu (temp. dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie powinna być niższa od 5oC),

  Pielęgnacja betonu w okresie zimowym polega przede wszystkim na jego ochronie przed niskimi temperaturami. Ważne jest, aby postawić na mieszankę o zmodyfikowanym składzie. Tylko taki beton będzie przystosowany do specyficznych warunków otoczenia. Ważne jest to, aby mieszanka posiadała np. domieszki chemiczne przyspieszające wiązanie.
  Duże znaczenie ma to, aby zapewnić konstrukcją betonowym dostateczną ochronę cieplną. Jej elementy mogą być podgrzewane. Alternatywą jest również stosowanie cieplaków. Można również wykorzystać szalunki, jednak należy zadbać o ich prawidłową izolację. Pielęgnacje należy prowadzić do momentu, aż beton osiągnie wytrzymałość co najmniej 8 MPa przed pierwszym zamarznięciem, czyli w zależności od rodzaju i klasy cementu, wielkości wskaźnika W/C oraz temperatury betonu – od 1 do 7 dni.

  Domieszki chemiczne, zwane potocznie „przeciwmrozowymi”, są de facto domieszkami przyśpieszającymi wiązanie i twardnienie betonu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia wykonawcy robót od obowiązku ochrony zabudowanego betonu przed utratą ciepła.

  UWAGA! Domieszki chemiczne, nie zastępują właściwej pielęgnacji betonu, pozwalają jednak znacznie skrócić okres pielęgnacji.