Przejdź do treści
Strona główna » Pielęgnacja betonu latem

Pielęgnacja betonu latem

  Czynniki, które najbardziej szkodzą świeżej mieszance betonowej, to susza, wysoka temperatura, słońce i wiatr. Powodują one niekontrolowaną utratę wilgotności, co zwiększa zachodzący we wstępnej fazie wiązania skurcz plastyczny. To skutkuje powstawaniem rys, a nawet spękań, mniejszym przyrostem wytrzymałości na ściskanie, obniżeniem odporności na ścieranie oraz zwiększeniem nasiąkliwości betonu.

  Czynności związane z pielęgnacją wilgotnościową mają na celu :

  • zapewnienie optymalnych warunków termiczno-wilgotnościowych w dojrzewającym betonie
  • ochronę elementu przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, wiatru i opadów atmosferycznych
  • przeciwdziałanie skurczowi spowodowanemu utratą wilgoci z betonu
  • zmniejszenie gradientu temperatur pomiędzy powierzchnią, a wnętrzem elementu
  • ochrona przed wypłukiwaniem zaczynu z świeżej mieszanki betonowej

  Powierzchnię świeżo ułożonego betonu można pielęgnować poprzez:

  • przykrywanie wilgotnymi matami lub folią,
  • zraszanie betonu wodą,
  • stosowanie osłon zewnętrznych,
  • stosowanie preparatów do pielęgnacji powłokowej.

  Pielęgnację powierzchni betonu należy rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu operacji zagęszczania. Czas troskliwej opieki powinien wynosić od dwóch do ośmiu dni, przy czym lepiej dłużej niż za krótko.
  W przypadku długiego okresu wykańczania powierzchni betonu, należy stosować pielęgnację tymczasową.

  Szczegółowe informacje dotyczące pielęgnacji betonu podane są w normie PN-EN 13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”.